Vay qua app: Liên tục có nạn nhân mới

Vay qua app: Liên tục có nạn nhân mới

Rủi ro khi vay qua app đã được cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn liên tục có những nạn nhân mới.