Ai nhận 'sang tay' cổ phần CGV Việt Nam từ Văn hóa Phương Nam?

Ai nhận 'sang tay' cổ phần CGV Việt Nam từ Văn hóa Phương Nam?

Văn hóa Phương Nam bị phạt 240 triệu đồng

Văn hóa Phương Nam bị phạt 240 triệu đồng

Văn hóa Phương Nam (PNC) bị phạt hành chính 240 triệu đồng

Văn hóa Phương Nam (PNC) bị phạt hành chính 240 triệu đồng

Văn hóa Phương Nam (PNC) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận lên gần 145 tỷ đồng

Văn hóa Phương Nam (PNC) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận lên gần 145 tỷ đồng

Vì sao Văn hóa Phương Nam bán rẻ vốn tại CGV?

Vì sao Văn hóa Phương Nam bán rẻ vốn tại CGV?

Vì sao Văn hóa Phương Nam muốn 'tháo chạy' khỏi CGV Việt Nam?

Vì sao Văn hóa Phương Nam muốn 'tháo chạy' khỏi CGV Việt Nam?

Cổ đông Văn hóa Phương Nam (PNC) đã thông qua việc bán nốt 7,5% cổ phần tại CGV

Cổ đông Văn hóa Phương Nam (PNC) đã thông qua việc bán nốt 7,5% cổ phần tại CGV

Cám cảnh kiểu du lịch 'ăn xổi'

Cám cảnh kiểu du lịch 'ăn xổi'

Văn Hóa Phương Nam 'bán' vốn khỏi chuỗi rạp CGV vì nợ nần

Văn Hóa Phương Nam 'bán' vốn khỏi chuỗi rạp CGV vì nợ nần

Công bố danh sách 57 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ quý II/2018

Công bố danh sách 57 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ quý II/2018

HoSE công bố 57 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ

HoSE công bố 57 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ

PNC có nguy cơ rơi vào diện kiểm soát

PNC có nguy cơ rơi vào diện kiểm soát