Ơi Nha Trang thu!

Ơi Nha Trang thu!

Xuất hiện vào đầu thập niên 1980, ca khúc 'Nha Trang thu' của nhạc sĩ Phó Đức Phương tiếp nối 'Ơi Nha Trang...