Văn học nghệ thuật Bắc miền Trung đã và đang khẳng định vị trí trong đời sống VHNT cả nước

Văn học nghệ thuật Bắc miền Trung đã và đang khẳng định vị trí trong đời sống VHNT cả nước

Ngày 28/7/2020, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra Hội thảo 'Văn học nghệ thuật Bắc miền Trung từ năm...
Hoàng Công Danh: Trong lặng im để con chữ cất lời

Hoàng Công Danh: Trong lặng im để con chữ cất lời

Lê Vũ Trường Giang: 'Nở tàn… biên niên ký'

Lê Vũ Trường Giang: 'Nở tàn… biên niên ký'

Nhà văn Đồng Nai - một thế hệ mới

Nhà văn Đồng Nai - một thế hệ mới

Các nhà văn trẻ... đang ở đâu?

Các nhà văn trẻ... đang ở đâu?

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

Nhà thơ Thụy Kha: Sau Văn Cao, Nguyễn Đình Thi là Nguyễn Trọng Tạo