Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

Quân đội diễn tập chống dịch COVID-19 có 30.000 người nhiễm

Quân đội diễn tập chống dịch COVID-19 có 30.000 người nhiễm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Tạo dựng niềm tin của nhân dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Tạo dựng niềm tin của nhân dân

Khai mạc Hội thi Đội phẫu thuật cấp cứu bước đầu các trung đoàn đủ quân toàn quân khu vực phía Nam

Khai mạc Hội thi Đội phẫu thuật cấp cứu bước đầu các trung đoàn đủ quân toàn quân khu vực phía Nam

Đột kích ổ đá gà qua mạng quy mô lớn ở Sài Gòn

Đột kích ổ đá gà qua mạng quy mô lớn ở Sài Gòn

Kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở tại Quân khu 7

Kiểm tra công tác tổng điều tra dân số và nhà ở tại Quân khu 7

Nâng cao công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh