Chuyển mục đích 8.400m2 đất chỉ tốn 196.000 đồng!

Chuyển mục đích 8.400m2 đất chỉ tốn 196.000 đồng!

Kỷ luật thiếu tá bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Kỷ luật thiếu tá bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Cảnh cáo trưởng công an xã dẫn côn đồ đi đánh dân

Cảnh cáo trưởng công an xã dẫn côn đồ đi đánh dân

Cảnh cáo Thiếu tá CA bị tố dẫn côn đồ đánh dân

Cảnh cáo Thiếu tá CA bị tố dẫn côn đồ đánh dân

Bị tố dẫn người đến đánh dân, thiếu tá công an bị kỷ luật

Bị tố dẫn người đến đánh dân, thiếu tá công an bị kỷ luật

Thiếu tá công an bị kỷ luật sau khi bị tố liên quan vụ côn đồ đánh dân

Thiếu tá công an bị kỷ luật sau khi bị tố liên quan vụ côn đồ đánh dân

Kỷ luật thiếu tá công an bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Kỷ luật thiếu tá công an bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Thiếu tá trong 'nghi án' dẫn côn đồ vào nhà dân bị đình chỉ công tác

Thiếu tá trong 'nghi án' dẫn côn đồ vào nhà dân bị đình chỉ công tác

Dân tố thiếu tá công an dẫn 'giang hồ' đi 'kiếm chuyện' với dân

Dân tố thiếu tá công an dẫn 'giang hồ' đi 'kiếm chuyện' với dân