Điều động, bổ nhiệm nhân sự TP.HCM, Quảng Ngãi

Điều động, bổ nhiệm nhân sự TP.HCM, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Quảng Ngãi công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Điều động, bổ nhiệm nhân sự TPHCM, Quảng Ngãi

Điều động, bổ nhiệm nhân sự TPHCM, Quảng Ngãi

Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM và Quảng Ngãi

Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM và Quảng Ngãi

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi có tân Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Quảng Ngãi có tân Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Quảng Ngãi công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố nhân sự mới

Quảng Ngãi có tân Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Quảng Ngãi có tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Quảng Ngãi chính thức có nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bảo vệ doanh nghiệp khi bị quấy rối

Các hoạt động thiết thực vì người nghèo

Hoạt động hỗ trợ người nghèo ở các địa phương

Nghệ An: Xã hội đen tham gia giải quyết mâu thuẫn nội bộ doanh nghiệp