Chồng giết vợ vì không cho 'quan hệ' lĩnh án 15 năm tù

Chồng giết vợ vì không cho 'quan hệ' lĩnh án 15 năm tù

Bị từ chối quan hệ tình dục, chồng dùng búa đập chết vợ

Bị từ chối quan hệ tình dục, chồng dùng búa đập chết vợ

Chém chết vợ vì không cho 'quan hệ'

Chém chết vợ vì không cho 'quan hệ'

Hai lần đòi nhưng không được quan hệ, chồng dùng búa đập chết vợ

Hai lần đòi nhưng không được quan hệ, chồng dùng búa đập chết vợ

Dùng búa đánh chết vợ vì không cho quan hệ

Dùng búa đánh chết vợ vì không cho quan hệ

Dùng búa đập chết vợ chỉ vì hai lần bị từ chối 'quan hệ'

Dùng búa đập chết vợ chỉ vì hai lần bị từ chối 'quan hệ'

Gã chồng cuồng ghen sát hại vợ lãnh án tù

Gã chồng cuồng ghen sát hại vợ lãnh án tù

Vợ không cho quan hệ, dùng búa đánh chết vợ

Vợ không cho quan hệ, dùng búa đánh chết vợ