Khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương: Tái diễn phức tạp

Khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương: Tái diễn phức tạp

Chặn đứng 4 thuyền 'rút ruột' cát, sỏi trên sông Hương

Chặn đứng 4 thuyền 'rút ruột' cát, sỏi trên sông Hương

Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Phát hiện nhiều thuyền khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Phát hiện nhiều thuyền khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Thừa Thiên - Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép

Thừa Thiên - Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép

Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát sỏi trái phép

Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát sỏi trái phép

Thừa Thiên-Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép

Thừa Thiên-Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép

Bắt hàng chục vụ khai thác trái phép cát ở sông Hương

Bắt hàng chục vụ khai thác trái phép cát ở sông Hương