Hàng loạt cá trê có màu sắc bất thường, quý hiếm

Hàng loạt cá trê có màu sắc bất thường, quý hiếm

Cá trê đột biến kỳ dị: Dài cả mét, da hồng rực

Cá trê đột biến kỳ dị: Dài cả mét, da hồng rực

Xôn xao loạt cá trê 'đột biến gen' màu vàng, hồng quý hiếm ở Việt Nam

Xôn xao loạt cá trê 'đột biến gen' màu vàng, hồng quý hiếm ở Việt Nam

Bắt được cá trê có màu vàng óng ánh hiếm có

Bắt được cá trê có màu vàng óng ánh hiếm có

Cá trê vàng óng hiếm gặp ở miền Tây

Cá trê vàng óng hiếm gặp ở miền Tây

Cá trê vàng óng có 8 râu ở miền Tây

Cá trê vàng óng có 8 râu ở miền Tây

Bắt được cá trê 'khủng', 8 râu quý hiếm

Bắt được cá trê 'khủng', 8 râu quý hiếm

Bắt được cá trê vàng chấm đỏ kỳ lạ ở Cà Mau

Bắt được cá trê vàng chấm đỏ kỳ lạ ở Cà Mau

Bắt được cá trê vàng lạ mắt nặng hơn 2 kg

Bắt được cá trê vàng lạ mắt nặng hơn 2 kg