Xử nghiêm việc đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sai quy định, gây ô nhiễm

Xử nghiêm việc đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sai quy định, gây ô nhiễm

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt rơm rạ, chất thải, phụ phẩm...
Trồng 1.000 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Trồng 1.000 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngỡ ngàng trước cảnh quan, môi trường xanh ở Formosa Hà Tĩnh

Ngỡ ngàng trước cảnh quan, môi trường xanh ở Formosa Hà Tĩnh

Luật bảo vệ môi trường năm 2020: Sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục

Luật bảo vệ môi trường năm 2020: Sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục

Đầu tư trạm xử lý nước thải trong khu công nghiệp: Đồng Nai dẫn đầu cả nước

Đầu tư trạm xử lý nước thải trong khu công nghiệp: Đồng Nai dẫn đầu cả nước

Hoàn thành các chỉ tiêu về xử lý chất thải rắn

Hoàn thành các chỉ tiêu về xử lý chất thải rắn

Vi phạm kéo dài tại 2 công ty xử lý rác ở TP.HCM

Vi phạm kéo dài tại 2 công ty xử lý rác ở TP.HCM

Rác thải là nguồn tài nguyên tạo sự phát triển kinh tế

Rác thải là nguồn tài nguyên tạo sự phát triển kinh tế

Ngành Tài nguyên môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngành Tài nguyên môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2021

Xây dựng dữ liệu quan trắc môi trường kiểm soát ô nhiễm

Xây dựng dữ liệu quan trắc môi trường kiểm soát ô nhiễm

Hiệu quả của dự án vốn vay đầu tiên trong lĩnh vực môi trường

Hiệu quả của dự án vốn vay đầu tiên trong lĩnh vực môi trường

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Thu hồi xe cũ nát: Cần thiết nhưng thận trọng

Thu hồi xe cũ nát: Cần thiết nhưng thận trọng

Nhân sự tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Kiên Giang

Nhân sự tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Đề nghị Hà Nội, TP.HCM thu hồi xe cũ nát

Đề nghị Hà Nội, TP.HCM thu hồi xe cũ nát

Năm 2021, kiểm soát nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước, không khí

Năm 2021, kiểm soát nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước, không khí

Nhanh chóng đưa Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vào cuộc sống

Gấp rút xử lý 82 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Gấp rút xử lý 82 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Lan tỏa Luật Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Lan tỏa Luật Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

ASEAN hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề về môi trường

ASEAN hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề về môi trường

Sẽ ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng nước quốc gia

Sẽ ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng nước quốc gia

Thực thi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Hoàn thiện các quy chuẩn về môi trường

Thực thi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Hoàn thiện các quy chuẩn về môi trường

Formosa khắc phục xong toàn bộ 53 lỗi vi phạm

Formosa khắc phục xong toàn bộ 53 lỗi vi phạm

Đánh giá việc khắc phục sự cố môi trường của Formosa Hà Tĩnh

Đánh giá việc khắc phục sự cố môi trường của Formosa Hà Tĩnh

Sự cố môi trường liên quan đến Formosa Hà Tĩnh được khắc phục đến đâu?

Sự cố môi trường liên quan đến Formosa Hà Tĩnh được khắc phục đến đâu?

Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục xong 53 lỗi vi phạm trong sự cố môi trường biển

Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục xong 53 lỗi vi phạm trong sự cố môi trường biển

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Công khai đánh giá tác động môi trường là quyền của DN

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Công khai đánh giá tác động môi trường là quyền của DN

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

Công khai ĐTM: Bộ trưởng hứa, nhưng Quốc hội quyết

Công khai ĐTM: Bộ trưởng hứa, nhưng Quốc hội quyết

Không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế

Không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế

20 năm Công an TP. Cần Thơ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

20 năm Công an TP. Cần Thơ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong CAND

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong CAND

Bộ TN&MT đề nghị Hà Nội báo vụ rác chất có ngọn trong phố

Bộ TN&MT đề nghị Hà Nội báo vụ rác chất có ngọn trong phố

15 tác phẩm đoạt giải tại liên hoan phim môi trường toàn quốc

15 tác phẩm đoạt giải tại liên hoan phim môi trường toàn quốc

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường hướng tới hệ sinh thái

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường hướng tới hệ sinh thái

15 tác phẩm giành giải tại Liên hoan Phim môi trường toàn quốc lần thứ 7

15 tác phẩm giành giải tại Liên hoan Phim môi trường toàn quốc lần thứ 7

Trao giải liên hoan phim môi trường toàn quốc 2020

Trao giải liên hoan phim môi trường toàn quốc 2020

Tôn vinh 15 tác phẩm điện ảnh về đề tài môi trường

Tôn vinh 15 tác phẩm điện ảnh về đề tài môi trường

Tổng kết và trao giải Liên hoan phim môi trường lần thứ VII

Tổng kết và trao giải Liên hoan phim môi trường lần thứ VII