Cánh diều vàng 2017: Phim truyền hình thỏa đáng nhưng điện ảnh chưa thuyết phục

Cánh diều vàng 2017: Phim truyền hình thỏa đáng nhưng điện ảnh chưa thuyết phục

Phim truyền hình 'Thương nhớ ở ai' thắng lớn tại Giải Cánh diều 2017

Phim truyền hình 'Thương nhớ ở ai' thắng lớn tại Giải Cánh diều 2017

Lễ trao giải Cánh Diều: Nhầm tên nhạy cảm, thưa thớt ngôi sao

Lễ trao giải Cánh Diều: Nhầm tên nhạy cảm, thưa thớt ngôi sao

Phim Cô Ba Sài Gòn giành Cánh diều vàng 2017

Phim Cô Ba Sài Gòn giành Cánh diều vàng 2017

Cô Ba Sài Gòn và Thương nhớ ở ai được vinh danh ở giải Cánh diều 2017

Cô Ba Sài Gòn và Thương nhớ ở ai được vinh danh ở giải Cánh diều 2017

Cô Ba Sài Gòn giành giải Cánh diều Vàng 2017

Cô Ba Sài Gòn giành giải Cánh diều Vàng 2017

Toàn cảnh lễ trao giải Cánh Diều 2017

Toàn cảnh lễ trao giải Cánh Diều 2017

Cánh diều 2017: 'Cô Ba Sài Gòn' lên ngôi; Nhã Phương nghẹn ngào nhận giải

Cánh diều 2017: 'Cô Ba Sài Gòn' lên ngôi; Nhã Phương nghẹn ngào nhận giải

'Thương nhớ ở ai' thắng lớn, 'Cô Ba Sài Gòn' giành giải Cánh diều vàng 2017

'Cô Ba Sài Gòn' và 'Thương nhớ ở ai' thắng lớn ở Giải Cánh diều

'Cô Ba Sài Gòn' và 'Thương nhớ ở ai' thắng lớn ở Giải Cánh diều

'Cô Ba Sài Gòn' giành chiến thắng mở màn phim điện ảnh Cánh diều vàng 2018

'Cô Ba Sài Gòn' giành chiến thắng mở màn phim điện ảnh Cánh diều vàng 2018

Nhã Phương bật khóc ví giải Cánh diều vàng như 'phao cứu sinh'

Nhã Phương bật khóc ví giải Cánh diều vàng như 'phao cứu sinh'