2 nữ sinh chết đuối

2 nữ sinh chết đuối

Hai nữ sinh chết đuối do tắm sông

Hai nữ sinh chết đuối do tắm sông

Thêm 2 nữ sinh đuối nước ở Quảng Ngãi

Thêm 2 nữ sinh đuối nước ở Quảng Ngãi

Ra sông Trà Bồng tắm, 2 nữ sinh lớp 7 đuối nước tử vong

Ra sông Trà Bồng tắm, 2 nữ sinh lớp 7 đuối nước tử vong

Tắm sông, 2 nữ sinh lớp 7 chết đuối

Tắm sông, 2 nữ sinh lớp 7 chết đuối

Hai nữ sinh chết đuối để lại xe đạp, sách vở trên bờ sông

Hai nữ sinh chết đuối để lại xe đạp, sách vở trên bờ sông

Hai học sinh lớp 7 đuối nước tử vong khi tắm sông

Hai học sinh lớp 7 đuối nước tử vong khi tắm sông

Hai nữ sinh chết đuối để lại xe đạp, sách vở trên bờ sông

Hai nữ sinh chết đuối để lại xe đạp, sách vở trên bờ sông

Quảng Ngãi: Thêm 01 vụ đuối nước, 2 học sinh tử vong

Quảng Ngãi: Thêm 01 vụ đuối nước, 2 học sinh tử vong