Nghệ An phát hiện 1.800 trường hợp lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Nghệ An phát hiện 1.800 trường hợp lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới làm thuê: Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới làm thuê: Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Quảng Ninh: Bắt giữ 12 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh: Bắt giữ 12 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Bắt giữ nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép

Bắt giữ nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép

5 ngày, bắt giữ 3 vụ xuất, nhập cảnh trái phép

5 ngày, bắt giữ 3 vụ xuất, nhập cảnh trái phép

Kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ 6 đối tượng vượt biên trái phép

Bắt giữ 6 đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Quảng Ninh: Bắt giữ 6 đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Bắt giữ sáu đối tượng vượt biên trái phép