Chỉ biết thốt lên: Bái phục!

Chỉ biết thốt lên: Bái phục!

Vụ cả họ làm quan: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu làm rõ

Vụ cả họ làm quan: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu làm rõ

Ủy ban kiểm tra tỉnh Quảng Bình vào cuộc vụ 'Cả họ Bí thư Huyện ủy làm quan'

Ủy ban kiểm tra tỉnh Quảng Bình vào cuộc vụ 'Cả họ Bí thư Huyện ủy làm quan'

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo gấp vụ người nhà bí thư huyện làm quan

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo gấp vụ người nhà bí thư huyện làm quan

Cả họ Bí thư huyện làm quan: Phủ nhận bất ngờ

Cả họ Bí thư huyện làm quan: Phủ nhận bất ngờ

Yêu cầu làm rõ thông tin cả họ Bí thư huyện làm 'quan'

Yêu cầu làm rõ thông tin cả họ Bí thư huyện làm 'quan'

Cả họ bí thư huyện ủy làm quan ở Quảng Bình: 'Chỉ là họ hàng sơ sơ'

Cả họ bí thư huyện ủy làm quan ở Quảng Bình: 'Chỉ là họ hàng sơ sơ'

Nhiều con cháu Bí thư huyện ở Quảng Bình làm quan

Nhiều con cháu Bí thư huyện ở Quảng Bình làm quan

Cả họ bí thư huyện làm quan 'đúng quy trình'

Cả họ bí thư huyện làm quan 'đúng quy trình'