Lập quỹ học bổng, Công đoàn tiếp sức công nhân đến trường

Lập quỹ học bổng, Công đoàn tiếp sức công nhân đến trường

Hình ảnh xúc động của Thủ tướng với công nhân Đồng Nai

Hình ảnh xúc động của Thủ tướng với công nhân Đồng Nai

Thủ tướng lắng nghe tiếng nói từ những công nhân, người lao động

Thủ tướng lắng nghe tiếng nói từ những công nhân, người lao động

Thủ tướng đi thăm, kiểm tra đời sống công nhân Đồng Nai

Thủ tướng đi thăm, kiểm tra đời sống công nhân Đồng Nai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với công nhân tại Đồng Nai: Bắt đầu từ bữa ăn, giấc ngủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với công nhân tại Đồng Nai: Bắt đầu từ bữa ăn, giấc ngủ

Thủ tướng muốn nghe tiếng nói từ công nhân