Tình người ấm nồng ở 'xóm chạy thận'

Tình người ấm nồng ở 'xóm chạy thận'

Công an tóm băng dàn cảnh, cướp tài sản ở Tân Phú

Công an tóm băng dàn cảnh, cướp tài sản ở Tân Phú

Trường Cao đẳng nghề Đường sắt: Đào tạo 'tiến sĩ từ xa' chỉ với 16 ngày?

Trường Cao đẳng nghề Đường sắt: Đào tạo 'tiến sĩ từ xa' chỉ với 16 ngày?

Đang rất thiếu nhân lực ngành thông dịch viên

Đang rất thiếu nhân lực ngành thông dịch viên

Đang rất thiếu nhân lực ngành thông dịch viên

Đang rất thiếu nhân lực ngành thông dịch viên

'Khát' nhân lực ngành thông dịch viên

'Khát' nhân lực ngành thông dịch viên

'Khát' nhân lực ngành thông dịch viên

'Khát' nhân lực ngành thông dịch viên

Thiếu trầm trọng thông dịch viên

Thiếu trầm trọng thông dịch viên

Nghề thông dịch: 10-15 triệu đồng/tháng vẫn không kiếm được người

Nghề thông dịch: 10-15 triệu đồng/tháng vẫn không kiếm được người

TP HCM thiếu nguồn nhân lực thông dịch viên chất lượng cao

TP HCM thiếu nguồn nhân lực thông dịch viên chất lượng cao

TPHCM thiếu trầm trọng nguồn nhân lực thông dịch viên

TPHCM thiếu trầm trọng nguồn nhân lực thông dịch viên

Công khai hóa 2 anh em ruột chống người thi hành công vụ

Công khai hóa 2 anh em ruột chống người thi hành công vụ