10 tỷ đồng đầu tư điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng

10 tỷ đồng đầu tư điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng

Lầu Ông Hoàng là địa danh nổi tiếng tại Bình Thuận, gắn liền với Công tước De Montpensier (cháu nội vua...
Bí thư, Chủ tịch tỉnh lì xì du khách xông đất Bình Thuận

Bí thư, Chủ tịch tỉnh lì xì du khách xông đất Bình Thuận

Đề xuất xây dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng

Đề xuất xây dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng

Bình Thuận giữ gìn và phát huy giá trị di tích đình làng

Bình Thuận giữ gìn và phát huy giá trị di tích đình làng

Rộn ràng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại Bình Thuận

Rộn ràng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại Bình Thuận

Khách sạn phải nắm chắc lộ trình trước khi nhận khách

Khách sạn phải nắm chắc lộ trình trước khi nhận khách

Giao lưu các gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2019

Giao lưu các gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2019

Sôi nổi Hội thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch miền Đông Nam bộ

Sôi nổi Hội thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch miền Đông Nam bộ

Du lịch 'bất động' vì titan

Du lịch 'bất động' vì titan

Liên kết phát triển du lịch Lâm Đồng với các địa phương

Liên kết phát triển du lịch Lâm Đồng với các địa phương

Đến Mũi Né mà ngỡ đang đứng ở nước Nga

Đến Mũi Né mà ngỡ đang đứng ở nước Nga

'Thủ đô resort' Mũi Né đối mặt biển xâm thực, rác và quá tải hạ tầng

'Thủ đô resort' Mũi Né đối mặt biển xâm thực, rác và quá tải hạ tầng