Ba thí sinh Việt nhận học bổng IELTS Prize trị giá 450 triệu đồng

Ba thí sinh Việt nhận học bổng IELTS Prize trị giá 450 triệu đồng

Cùng với 30 thí sinh khác của khu vực Đông Nam Á, ba thí sinh của Việt Nam đã xuất sắc nhận học bổng IELTS...