Tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 2/11/2017

Tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 2/11/2017

Đắk Lắk: Xe tải và hàng hóa bốc cháy sau tai nạn liên hoàn

Đắk Lắk: Xe tải và hàng hóa bốc cháy sau tai nạn liên hoàn

Đắk Lắk: Xe tải bốc cháy dữ dội sau va chạm giao thông

Đắk Lắk: Xe tải bốc cháy dữ dội sau va chạm giao thông

Đắk Lắk: Ba ô tô tông liên hoàn, một xe bốc cháy dữ dội

Đắk Lắk: Ba ô tô tông liên hoàn, một xe bốc cháy dữ dội

Tông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, xe tải bị thiêu rụi

Tông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, xe tải bị thiêu rụi

Tông xe liên hoàn trên quốc lộ 14, xe tải bị thiêu rụi

Tông xe liên hoàn trên quốc lộ 14, xe tải bị thiêu rụi

Xe tải cháy rụi sau tai nạn liên hoàn

Xe tải cháy rụi sau tai nạn liên hoàn

Đắk Lắk: Ba ô tô đâm liên hoàn, xe tải lật nhào, cháy rụi

Đắk Lắk: Ba ô tô đâm liên hoàn, xe tải lật nhào, cháy rụi

3 ô tô va chạm liên hoàn, xe tải bốc cháy dữ dội trên quốc lộ

3 ô tô va chạm liên hoàn, xe tải bốc cháy dữ dội trên quốc lộ

Đắk Lắk: Xe tải bị húc văng lên dải phân cách, bốc cháy ngùn ngụt

Đắk Lắk: Xe tải bị húc văng lên dải phân cách, bốc cháy ngùn ngụt

Đắk Lắk: Tai nạn liên hoàn, xe tải cháy rụi

Đắk Lắk: Tai nạn liên hoàn, xe tải cháy rụi

Tai nạn liên hoàn, một ô tô tải bốc cháy dữ dội

Tai nạn liên hoàn, một ô tô tải bốc cháy dữ dội

Va chạm liên hoàn, xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ

Va chạm liên hoàn, xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ

Tông xe liên hoàn, xe tải bốc cháy dữ dội

Tông xe liên hoàn, xe tải bốc cháy dữ dội

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 14, một xe bị lửa thiêu rụi

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 14, một xe bị lửa thiêu rụi

Đắk Lắk: Tai nạn liên hoàn, xe tải lật nghiêng bốc cháy dữ dội

Đắk Lắk: Tai nạn liên hoàn, xe tải lật nghiêng bốc cháy dữ dội

Tai nạn liên hoàn, xe tải bốc cháy dữ dội

Tai nạn liên hoàn, xe tải bốc cháy dữ dội

Tông xe liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, xe tải bị cháy rụi

Tông xe liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, xe tải bị cháy rụi

Xe tải cháy rụi sau tai nạn liên hoàn

Xe tải cháy rụi sau tai nạn liên hoàn

Đắk Lắk: Ba ôtô va chạm trên Quốc lộ 14, một xe bị lửa thiêu rụi

Đắk Lắk: Ba ôtô va chạm trên Quốc lộ 14, một xe bị lửa thiêu rụi

Tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, xe tải bốc cháy dữ dội

Tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, xe tải bốc cháy dữ dội