Khởi tố vụ tham ô tại Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho

Khởi tố vụ tham ô tại Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho tham ô 1,5 tỷ

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho tham ô 1,5 tỷ

Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho bị khởi tố

Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho bị khởi tố

Giám đốc cùng 5 nhân viên Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Giám đốc cùng 5 nhân viên Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho bị khởi tố

Nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bị bắt về tội danh gì?

Nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bị bắt về tội danh gì?

Tiền Giang: Khởi tố Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho về tội tham ô tài sản

Tiền Giang: Khởi tố Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho về tội tham ô tài sản

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho và thuộc cấp vì tham ô 1,5 tỷ đồng

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho và thuộc cấp vì tham ô 1,5 tỷ đồng

Công an khám xét Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Công an khám xét Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Giám đốc và 5 nhân viên Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho tham ô tài sản

Giám đốc và 5 nhân viên Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho tham ô tài sản

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Cùng bộ sậu tham ô gần 1,5 tỉ, giám đốc cảng vụ bị khởi tố

Cùng bộ sậu tham ô gần 1,5 tỉ, giám đốc cảng vụ bị khởi tố

Khám xét nơi làm việc Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Khám xét nơi làm việc Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Tham ô tài sản, Giám đốc Cảng vụ bị khởi tố

Tham ô tài sản, Giám đốc Cảng vụ bị khởi tố

Công an Tiền Giang đang khám xét Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Công an Tiền Giang đang khám xét Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho