Chặt đứt đường dây 'cẩu tặc' khủng

Chặt đứt đường dây 'cẩu tặc' khủng

Băng trộm chó chuyên nghiệp sa lưới

Băng trộm chó chuyên nghiệp sa lưới

Phá thành công đường dây trộm chó quy mô lớn

Phá thành công đường dây trộm chó quy mô lớn

Hà Tĩnh: Triệt xóa ổ nhóm trộm chó liên huyện với quy mô lớn

Hà Tĩnh: Triệt xóa ổ nhóm trộm chó liên huyện với quy mô lớn

Bắt nhóm người trộm 30 con chó mỗi đêm

Bắt nhóm người trộm 30 con chó mỗi đêm

Hai vợ chồng điều hành đường dây trộm chó

Hai vợ chồng điều hành đường dây trộm chó

50 Công an tấn công đường dây trộm chó

50 Công an tấn công đường dây trộm chó

Hà Tĩnh triệt phá nhóm trộm chó quy mô lớn

Hà Tĩnh triệt phá nhóm trộm chó quy mô lớn

Triệt phá đường dây chuyên trộm và tiêu thụ chó với số lượng lớn ở Hà Tĩnh

Triệt phá đường dây chuyên trộm và tiêu thụ chó với số lượng lớn ở Hà Tĩnh

Rợn người với 'đồ nghề' của đường dây trộm và tiêu thụ chó

Rợn người với 'đồ nghề' của đường dây trộm và tiêu thụ chó

Triệt phá đường dây trộm chó và tiêu thụ chó ở Hà Tĩnh

Triệt phá đường dây trộm chó và tiêu thụ chó ở Hà Tĩnh

Phá đường dây trộm và tiêu thụ chó số lượng lớn ở Hà Tĩnh

Phá đường dây trộm và tiêu thụ chó số lượng lớn ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Phá đường dây câu trộm hàng trăm con chó

Hà Tĩnh: Phá đường dây câu trộm hàng trăm con chó

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ chó với số lượng lớn

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ chó với số lượng lớn

Triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ hàng trăm con chó

Triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ hàng trăm con chó