Bỗng dưng nước giếng nước nóng lên 60 - 70 độ C

Bỗng dưng nước giếng nước nóng lên 60 - 70 độ C

Nước giếng bỗng nóng bất thường, người dân lo lắng

Nước giếng bỗng nóng bất thường, người dân lo lắng

Kỳ lạ nước giếng bỗng nhiên nóng 70 độ, bốc khói nghi ngút

Kỳ lạ nước giếng bỗng nhiên nóng 70 độ, bốc khói nghi ngút

Giếng nước đột ngột nóng 60 độ C, người hiếu kì kéo đến xem

Giếng nước đột ngột nóng 60 độ C, người hiếu kì kéo đến xem

Giếng nước bốc khói, nóng tới 70 độ C

Giếng nước bốc khói, nóng tới 70 độ C

Đắk Lắk: Nước giếng một hộ gia đình nóng bất thường

Đắk Lắk: Nước giếng một hộ gia đình nóng bất thường

Giếng nước ở Đắk Lắk bỗng nhiên bốc khói nghi ngút, nóng 70 độ C

Giếng nước ở Đắk Lắk bỗng nhiên bốc khói nghi ngút, nóng 70 độ C

Nước giếng nóng bất thường hơn 60 độ C

Nước giếng nóng bất thường hơn 60 độ C

Nước giếng bỗng dưng nóng đến 70 độ

Nước giếng bỗng dưng nóng đến 70 độ