Vẫn vướng khi tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Vẫn vướng khi tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Vẫn vướng khi tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Vẫn vướng khi tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Thiệt hại kép vì dự án chậm tiến độ

Thiệt hại kép vì dự án chậm tiến độ

TP.HCM: Loay hoay việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

TP.HCM: Loay hoay việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Rắc rối tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Rắc rối tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Nhà Bè - Điểm nóng dự án treo

Nhà Bè - Điểm nóng dự án treo

Thu hồi các dự án 'treo'

Thu hồi các dự án 'treo'

Huyện Nhà Bè lãng phí đất đai vì dự án treo quá nhiều

Huyện Nhà Bè lãng phí đất đai vì dự án treo quá nhiều

Quy hoạch cả ngàn ha, nhưng chưa có chủ đầu tư!

Quy hoạch cả ngàn ha, nhưng chưa có chủ đầu tư!

Ngoài 32ha dính lùm xùm, Quốc Cường còn khu đất nào ở Phước Kiển?

Ngoài 32ha dính lùm xùm, Quốc Cường còn khu đất nào ở Phước Kiển?