Xuân sớm phía đường biên trên biển Tổ quốc

Xuân sớm phía đường biên trên biển Tổ quốc

Hàng trăm tấn hàng, quà gồm mứt tết, gạo nếp, miến dong, lợn sống, gà, vịt, rau quả… được chuyển xuống tàu...