Mắc bệnh ung thư, chàng trai để lại thư tuyệt mệnh cạnh cây thông cô đơn rồi nhảy hồ Suối Vàng tự tử

Mắc bệnh ung thư, chàng trai để lại thư tuyệt mệnh cạnh cây thông cô đơn rồi nhảy hồ Suối Vàng tự tử

Nam thanh niên tự tử 'vĩnh biệt mẹ', với lý do bị bệnh ung thư vòm họng

Nam thanh niên tự tử 'vĩnh biệt mẹ', với lý do bị bệnh ung thư vòm họng

Lâm Đồng: Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới hồ Suối Vàng cùng lá thư tuyệt mệnh

Lâm Đồng: Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới hồ Suối Vàng cùng lá thư tuyệt mệnh

Thanh niên tự tử vì bị ung thư, không muốn phiền mẹ

Thanh niên tự tử vì bị ung thư, không muốn phiền mẹ

Thi thể nam thanh niên đeo balo đá nổi trên hồ Suối Vàng Đà Lạt

Thi thể nam thanh niên đeo balo đá nổi trên hồ Suối Vàng Đà Lạt

Phát hiện thi thể và thư tuyệt mệnh trên hồ Suối vàng Đà Lạt

Phát hiện thi thể và thư tuyệt mệnh trên hồ Suối vàng Đà Lạt

Tự tử vì không có tiền chữa bệnh

Tự tử vì không có tiền chữa bệnh

Nam thanh niên tự tử bên 'cây thông cô đơn' ở hồ Suối Vàng

Nam thanh niên tự tử bên 'cây thông cô đơn' ở hồ Suối Vàng

Nam thanh niên tự tử, để lại thư tuyệt mệnh bên cây thông cô đơn

Nam thanh niên tự tử, để lại thư tuyệt mệnh bên cây thông cô đơn