Thông tin từ đường dây nóng

Ba chiếc tàu đánh cá bất ngờ bốc cháy bí ẩn trong đêm

Ba chiếc tàu đánh cá bất ngờ bốc cháy bí ẩn trong đêm

3 tàu cá của ngư dân Bình Định bốc cháy trong đêm

3 tàu cá của ngư dân Bình Định bốc cháy trong đêm

Ba tàu cá bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm

Ba tàu cá bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm

3 tàu cá đang neo đậu bốc cháy ngùn ngụt suốt đêm

3 tàu cá đang neo đậu bốc cháy ngùn ngụt suốt đêm

Bình Định: Hàng loạt tàu cá bỗng bốc cháy dữ dội trong đêm

Bình Định: Hàng loạt tàu cá bỗng bốc cháy dữ dội trong đêm

3 tàu cá đang neo đậu bốc cháy giữa đêm

3 tàu cá đang neo đậu bốc cháy giữa đêm

Đang neo đậu, hàng loạt tàu cá bỗng dưng bốc cháy

Đang neo đậu, hàng loạt tàu cá bỗng dưng bốc cháy