Xử lý ô nhiễm dầu ở Hương Trạch: Doanh nghiệp chờ nhau, dân vẫn bất an!

Xử lý ô nhiễm dầu ở Hương Trạch: Doanh nghiệp chờ nhau, dân vẫn bất an!

Xác định nguyên nhân nước giếng đốt là cháy ở Hà Tĩnh

Xác định nguyên nhân nước giếng đốt là cháy ở Hà Tĩnh

Giếng nước bỗng nhiên thành… giếng dầu

Giếng nước bỗng nhiên thành… giếng dầu

Nhiều giếng nước nhiễm dầu, dân nghi kho chứa rò rỉ

Nhiều giếng nước nhiễm dầu, dân nghi kho chứa rò rỉ

Tá hỏa phát hiện giếng nước chứa nhiều dầu hỏa

Tá hỏa phát hiện giếng nước chứa nhiều dầu hỏa

Chưa tìm ra nguyên nhân nhiều giếng nước bỗng trở thành 'mỏ dầu' ở Hà Tĩnh

Chưa tìm ra nguyên nhân nhiều giếng nước bỗng trở thành 'mỏ dầu' ở Hà Tĩnh

Kỳ lạ giếng nước sinh hoạt biến thành giếng dầu hỏa

Kỳ lạ giếng nước sinh hoạt biến thành giếng dầu hỏa

Hà Tĩnh: Dân Hoang mang vì dầu hỏa xuất hiện trong giếng nước ăn

Hà Tĩnh: Dân Hoang mang vì dầu hỏa xuất hiện trong giếng nước ăn

Hà Tĩnh: Nước giếng biến thành dầu, người dân đua nhau múc mang về dùng

Hà Tĩnh: Nước giếng biến thành dầu, người dân đua nhau múc mang về dùng

Kỳ lạ nước giếng bốc cháy như dầu ở Hà Tĩnh

Kỳ lạ nước giếng bốc cháy như dầu ở Hà Tĩnh

KỲ LẠ: Sau trận mưa, giếng nước sinh hoạt thành giếng dầu

KỲ LẠ: Sau trận mưa, giếng nước sinh hoạt thành giếng dầu

Kỳ lạ giếng nước bất ngờ chứa đầy dầu hỏa ở Hà Tĩnh

Kỳ lạ giếng nước bất ngờ chứa đầy dầu hỏa ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Nước giếng hóa dầu, đốt là cháy

Hà Tĩnh: Nước giếng hóa dầu, đốt là cháy

Kinh hoàng nước giếng hóa dầu, đốt là cháy ở Hà Tĩnh

Kinh hoàng nước giếng hóa dầu, đốt là cháy ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Kỳ lạ nước giếng biến thành dầu, người dân đua nhau đến lấy

Hà Tĩnh: Kỳ lạ nước giếng biến thành dầu, người dân đua nhau đến lấy

Kỳ lạ nước giếng bốc cháy như dầu ở Hà Tĩnh

Kỳ lạ nước giếng bốc cháy như dầu ở Hà Tĩnh