Người nhà bệnh nhân đánh bảo vệ bệnh viện chấn thương

Người nhà bệnh nhân đánh bảo vệ bệnh viện chấn thương

Chồng bệnh nhân bóp cổ, hành hung bảo vệ ở Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk

Chồng bệnh nhân bóp cổ, hành hung bảo vệ ở Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk

Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung

Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung

Clip: Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung

Clip: Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung

Đắk Lắk: Người nhà bệnh nhân hành hung bảo vệ bệnh viện

Đắk Lắk: Người nhà bệnh nhân hành hung bảo vệ bệnh viện

Đắk Lắk: Người nhà bệnh nhân hành hung bảo vệ bệnh viện

Đắk Lắk: Người nhà bệnh nhân hành hung bảo vệ bệnh viện

Người nhà bệnh nhân chửi bác sĩ và tấn công bảo vệ bệnh viện ở Đắk Lắk

Người nhà bệnh nhân chửi bác sĩ và tấn công bảo vệ bệnh viện ở Đắk Lắk

Chồng bệnh nhân đánh nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk

Chồng bệnh nhân đánh nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk

Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung

Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung