Quảng Bình: Gặp lại hai thanh niên quên mình cứu 5 người

Quảng Bình: Gặp lại hai thanh niên quên mình cứu 5 người

Quảng Bình khen thưởng 2 thanh niên cứu sống 5 người bị đuối nước

Quảng Bình khen thưởng 2 thanh niên cứu sống 5 người bị đuối nước

Khen thưởng 2 thanh niên cứu 5 em nhỏ đuối nước

Khen thưởng 2 thanh niên cứu 5 em nhỏ đuối nước

2 bạn trẻ dũng cảm

2 bạn trẻ dũng cảm

Khoảnh khắc nam thanh niên cứu 5 em nhỏ thoát chết trong tích tắc

Khoảnh khắc nam thanh niên cứu 5 em nhỏ thoát chết trong tích tắc

Dũng cảm cứu 5 em nhỏ bị đuối nước

Dũng cảm cứu 5 em nhỏ bị đuối nước

Khen thưởng 2 chàng trai trẻ cứu sống 5 em nhỏ khỏi chết đuối

Khen thưởng 2 chàng trai trẻ cứu sống 5 em nhỏ khỏi chết đuối

2 thanh niên kịp cứu 5 em nhỏ chới với giữa dòng sông Roòn

2 thanh niên kịp cứu 5 em nhỏ chới với giữa dòng sông Roòn

Hai thanh niên cứu sống 5 em nhỏ đuối nước

Hai thanh niên cứu sống 5 em nhỏ đuối nước

Hai thanh niên cứu sống 5 em nhỏ bị đuối nước

Hai thanh niên cứu sống 5 em nhỏ bị đuối nước

2 thanh niên liều mình lao xuống sông, cứu 5 em nhỏ thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'

2 thanh niên liều mình lao xuống sông, cứu 5 em nhỏ thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'

Kịp thời cứu năm em nhỏ bị đuối nước tại sông Roòn

Kịp thời cứu năm em nhỏ bị đuối nước tại sông Roòn

Hai thanh niên kịp thời cứu 5 học sinh đuối nước ở Quảng Bình

Hai thanh niên kịp thời cứu 5 học sinh đuối nước ở Quảng Bình

Cảm phục 2 thanh niên cứu thành công 5 em nhỏ đang chới với dưới sông

Cảm phục 2 thanh niên cứu thành công 5 em nhỏ đang chới với dưới sông