Một cán bộ xã bị lưỡi máy cắt cỏ chém gần đứt lìa cánh tay

Một cán bộ xã bị lưỡi máy cắt cỏ chém gần đứt lìa cánh tay

Nối thành công cánh tay đứt lìa: Bệnh viện tuyến tỉnh đã đủ niềm tin cho bệnh nhân?

Nối thành công cánh tay đứt lìa: Bệnh viện tuyến tỉnh đã đủ niềm tin cho bệnh nhân?

Máy cắt cỏ văng chém gần đứt lìa tay người đàn ông

Máy cắt cỏ văng chém gần đứt lìa tay người đàn ông

Nối thành công cánh tay nạn nhân bị máy cắt cỏ chém đứt lìa

Nối thành công cánh tay nạn nhân bị máy cắt cỏ chém đứt lìa

Cán bộ xã ở Cà Mau bị máy cắt cỏ chém lìa cánh tay

Cán bộ xã ở Cà Mau bị máy cắt cỏ chém lìa cánh tay

Nối thành công cánh tay nạn nhân bị máy cắt cỏ chém đứt lìa

Nối thành công cánh tay nạn nhân bị máy cắt cỏ chém đứt lìa

Nối thành công cánh tay gần đứt lìa do lưỡi máy cắt cỏ

Nối thành công cánh tay gần đứt lìa do lưỡi máy cắt cỏ

Bạc Liêu: Phẫu thuật nối thành công cánh tay bị đứt gần lìa

Bạc Liêu: Phẫu thuật nối thành công cánh tay bị đứt gần lìa