Thanh niên rủ bạn gái 'phê keo' rồi sát hại

Thanh niên rủ bạn gái 'phê keo' rồi sát hại

Bắt khẩn cấp nghi can giết thiếu nữ 16 tuổi trong nhà nghỉ

Bắt khẩn cấp nghi can giết thiếu nữ 16 tuổi trong nhà nghỉ

Lời khai kẻ phê keo công nghiệp, bóp chết bạn gái

Lời khai kẻ phê keo công nghiệp, bóp chết bạn gái

Giết người yêu rồi dựng hiện trường giả vì... 'phê' thuốc

Giết người yêu rồi dựng hiện trường giả vì... 'phê' thuốc

'Phê keo', nam thanh niên giết bạn gái trong nhà trọ

'Phê keo', nam thanh niên giết bạn gái trong nhà trọ

Bắt khẩn cấp gã trai đoạt mạng thiếu nữ sau khi 'thân mật'

Bắt khẩn cấp gã trai đoạt mạng thiếu nữ sau khi 'thân mật'

Sát hại người tình nhí… sau khi 'hít keo' công nghiệp

Sát hại người tình nhí… sau khi 'hít keo' công nghiệp

Bắt khẩn cấp kẻ sát hại 'bạn gái nhí' ở nhà nghỉ sau khi hít keo

Bắt khẩn cấp kẻ sát hại 'bạn gái nhí' ở nhà nghỉ sau khi hít keo

'Phê' keo công nghiệp, bóp cổ bạn gái tử vong

'Phê' keo công nghiệp, bóp cổ bạn gái tử vong

'Phê' keo công nghiệp, bóp cổ bạn gái tử vong

'Phê' keo công nghiệp, bóp cổ bạn gái tử vong

Sát hại bạn gái vì... 'phê' keo công nghiệp

Sát hại bạn gái vì... 'phê' keo công nghiệp

9X sát hại bạn gái rồi tạo hiện trường giả

9X sát hại bạn gái rồi tạo hiện trường giả

Bắt khẩn cấp thanh niên đoạt mạng bạn gái rồi dựng hiện trường giả

Bắt khẩn cấp thanh niên đoạt mạng bạn gái rồi dựng hiện trường giả

Gã sửa bếp gas dạo giết thiếu nữ 16 tuổi, tạo hiện trường giả

Gã sửa bếp gas dạo giết thiếu nữ 16 tuổi, tạo hiện trường giả

Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả

Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả

Cà Mau: Giết bạn gái vì phê…keo công nghiệp

Cà Mau: Giết bạn gái vì phê…keo công nghiệp

Bắt khẩn cấp thanh niên giết người tình rồi tạo hiện trường giả

Bắt khẩn cấp thanh niên giết người tình rồi tạo hiện trường giả

'Phê' keo công nghiệp, bóp cổ bạn gái đến tử vong

'Phê' keo công nghiệp, bóp cổ bạn gái đến tử vong