Chim bay, họa tới

Chim bay, họa tới

Kỳ án tranh nhau con chim trên cây, một người chết, hai người vào tù

Kỳ án tranh nhau con chim trên cây, một người chết, hai người vào tù

Bản án dành cho em vợ và anh rể đánh người vì 1 con chim

Bản án dành cho em vợ và anh rể đánh người vì 1 con chim

Án mạng từ việc tranh nhau bắn chim

Án mạng từ việc tranh nhau bắn chim

Bị cáo lĩnh 30 tháng tù sau vụ đi bắn chim

Bị cáo lĩnh 30 tháng tù sau vụ đi bắn chim

Vì một con chim, em vợ và anh rể cùng dắt nhau vào tù

Vì một con chim, em vợ và anh rể cùng dắt nhau vào tù

Mâu thuẫn lúc bắn chim, đánh người nhập viện

Mâu thuẫn lúc bắn chim, đánh người nhập viện

'Người con Xô viết' và những năm tháng không quên

'Người con Xô viết' và những năm tháng không quên