Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đối với học sinh

Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đối với học sinh

Uống trà sữa trân châu, 19 em học sinh tiểu học nhập viện

Uống trà sữa trân châu, 19 em học sinh tiểu học nhập viện

16 học sinh Quảng Nam ngộ độc sau uống trà sữa

16 học sinh Quảng Nam ngộ độc sau uống trà sữa

16 học sinh ở Quảng Nam nhập viện sau khi ăn trà sữa

16 học sinh ở Quảng Nam nhập viện sau khi ăn trà sữa

Quảng Nam: Uống trà sữa, 16 học sinh nhập viện cấp cứu

Quảng Nam: Uống trà sữa, 16 học sinh nhập viện cấp cứu

Uống trà sữa, 16 học sinh tiểu học ở Quảng Nam nhập viện vì ngộ độc

Uống trà sữa, 16 học sinh tiểu học ở Quảng Nam nhập viện vì ngộ độc

Quảng Nam: 16 học sinh nhập viện nguy kịch nghi do ngộ độc trà sữa

19 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa

16 học sinh nguy kịch nghi do ngộ độc trà sữa

16 học sinh tiểu học ngộ độc sau khi uống trà sữa

Quảng Nam: Uống trà sữa, 16 em học sinh nhập viện vì ngộ độc

Quảng Nam: 16 học sinh phải đi cấp cứu sau khi uống trà sữa trân châu

16 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc trà sữa