Cử tri vùng cực Nam Tổ quốc phấn khởi hướng về Ngày hội non sông

Cử tri vùng cực Nam Tổ quốc phấn khởi hướng về Ngày hội non sông

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...
Ngư dân Cà Mau bắt được cặp cá sủ vàng 70 kg

Ngư dân Cà Mau bắt được cặp cá sủ vàng 70 kg

Ngư dân Cà Mau bắt được cặp cá sủ vàng quý hiếm nặng 70 kg

Ngư dân Cà Mau bắt được cặp cá sủ vàng quý hiếm nặng 70 kg

Ngư dân Cà Mau đánh bắt được 2 con cá sủ vàng nặng 70kg

Ngư dân Cà Mau đánh bắt được 2 con cá sủ vàng nặng 70kg

Ngư dân Cà Mau bắt được cặp cá sủ vàng quý hiếm nặng 70 kg

Ngư dân Cà Mau bắt được cặp cá sủ vàng quý hiếm nặng 70 kg

Ngư dân Đất Mũi bắt được 2 con cá nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Đất Mũi bắt được 2 con cá nghi sủ vàng quý hiếm

Hai con cá sủ vàng nặng 70 kg dính lưới ngư dân Cà Mau

Hai con cá sủ vàng nặng 70 kg dính lưới ngư dân Cà Mau