Khởi tố 3 cán bộ về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'

Nghệ An khởi tố 3 cán bộ về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'

Nghệ An khởi tố 3 cán bộ về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'

Nghệ An: Thiếu trách nhiệm khi thực thi công vụ, 3 cán bộ bị khởi tố

Nghệ An: Thiếu trách nhiệm khi thực thi công vụ, 3 cán bộ bị khởi tố

Nghệ An: Gây thất thoát 640 triệu đồng, nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố

Nghệ An: Gây thất thoát 640 triệu đồng, nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất thành phố Vinh và hai cán bộ xã

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất thành phố Vinh và hai cán bộ xã

Nghệ An: Khởi tố 3 cán bộ gây thất thoát tài sản nhà nước

Nghệ An: Khởi tố 3 cán bộ gây thất thoát tài sản nhà nước

Nghệ An: Cựu phó Giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh cùng 2 đồng phạm bị khởi tố

Nghệ An: Cựu phó Giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh cùng 2 đồng phạm bị khởi tố

3 cán bộ 'phù phép' đất ở Nghệ An bị khởi tố

3 cán bộ 'phù phép' đất ở Nghệ An bị khởi tố

Khởi tố cựu Phó giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh

Khởi tố cựu Phó giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh

Nghệ An: Khởi tố 3 cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Nghệ An: Khởi tố 3 cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

3 cán bộ trung tâm quỹ đất ở Nghệ An bị khởi tố

3 cán bộ trung tâm quỹ đất ở Nghệ An bị khởi tố

Khởi tố nguyên cán bộ quỹ đất TP Vinh và Chủ tịch xã gây thất thoát tài sản

Khởi tố nguyên cán bộ quỹ đất TP Vinh và Chủ tịch xã gây thất thoát tài sản

Bắt cựu chủ tịch xã, phó giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh

Bắt cựu chủ tịch xã, phó giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh

Khởi tố cán bộ TP.Vinh gây thất thoát hơn 640 triệu đồng

Khởi tố cán bộ TP.Vinh gây thất thoát hơn 640 triệu đồng

Khởi tố nhiều cán bộ vi phạm liên quan đến đất đai ở TP Vinh

Khởi tố nhiều cán bộ vi phạm liên quan đến đất đai ở TP Vinh