Thiếu trách nhiệm, Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ địa chính bóc lịch

Thiếu trách nhiệm, Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ địa chính bóc lịch

Kéo điện bẫy chuột, chồng chết tức tưởi, vợ bất tỉnh bên bờ ruộng

Kéo điện bẫy chuột, chồng chết tức tưởi, vợ bất tỉnh bên bờ ruộng

Bẫy chuột bằng điện, vợ chết, chồng nguy kịch

Bẫy chuột bằng điện, vợ chết, chồng nguy kịch

Quảng Nam: Hai vợ chồng thương vong do kéo điện bẫy chuột

Quảng Nam: Hai vợ chồng thương vong do kéo điện bẫy chuột

Kéo điện ra đồng diệt chuột, 2 vợ chồng thương vong

Kéo điện ra đồng diệt chuột, 2 vợ chồng thương vong

Dùng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Dùng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Hai vợ chồng thương vong vì kéo điện ra đồng diệt chuột

Giăng bẫy chuột, vợ chết, chồng bất tỉnh giữa đồng

Kéo điện bẫy chuột, vợ chết, chồng nguy kịch