Kéo điện ra đồng để bẫy diệt chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện ra đồng để bẫy diệt chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện bẫy chuột, chồng chết tức tưởi, vợ bất tỉnh bên bờ ruộng

Kéo điện bẫy chuột, chồng chết tức tưởi, vợ bất tỉnh bên bờ ruộng

Vợ tử vong, chồng nguy kịch vì bẫy chuột bằng điện?

Vợ tử vong, chồng nguy kịch vì bẫy chuột bằng điện?

Vợ chồng thương vong do bẫy chuột: Chưa có nghi vấn án mạng

Vợ chồng thương vong do bẫy chuột: Chưa có nghi vấn án mạng

Bẫy chuột bằng điện, vợ chết, chồng nguy kịch

Bẫy chuột bằng điện, vợ chết, chồng nguy kịch

Quảng Nam: Hai vợ chồng thương vong do kéo điện bẫy chuột

Quảng Nam: Hai vợ chồng thương vong do kéo điện bẫy chuột

Kéo điện ra đồng diệt chuột, 2 vợ chồng thương vong

Kéo điện ra đồng diệt chuột, 2 vợ chồng thương vong

Quảng Nam: Hai vợ chồng thương vong nghi do bị giật điện

Quảng Nam: Hai vợ chồng thương vong nghi do bị giật điện

Dùng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Dùng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Hai vợ chồng thương vong vì kéo điện ra đồng diệt chuột

Hai vợ chồng thương vong vì kéo điện ra đồng diệt chuột

Giăng bẫy chuột, vợ chết, chồng bất tỉnh giữa đồng

Giăng bẫy chuột, vợ chết, chồng bất tỉnh giữa đồng

Kéo điện bẫy chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện bẫy chuột, vợ chết, chồng nguy kịch