Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tự chế súng để bán

Tự chế súng để bán

Bắt một thanh niên tự chế tạo súng để bán

Bắt một thanh niên tự chế tạo súng để bán

9X lên mạng học cách chế tạo súng bán kiếm lời

9X lên mạng học cách chế tạo súng bán kiếm lời

Khởi tố nam thanh niên chế tạo súng để bán

Khởi tố nam thanh niên chế tạo súng để bán

Bắt tạm giam thanh niên tự học cách chế tạo súng rồi đem bán kiếm lời

Bắt tạm giam thanh niên tự học cách chế tạo súng rồi đem bán kiếm lời

9X lên mạng học cách chế tạo súng đem bán

9X lên mạng học cách chế tạo súng đem bán

Nghệ An: Bắt đối tượng chế tạo súng như vũ khí quân dụng để bán

Nghệ An: Bắt đối tượng chế tạo súng như vũ khí quân dụng để bán

Bắt nam thanh niên bán súng tự chế

Bắt nam thanh niên bán súng tự chế

Khởi tố nam thanh niên lên mạng học cách chế tạo súng bán kiếm lời

Khởi tố nam thanh niên lên mạng học cách chế tạo súng bán kiếm lời

Tạm giam đối tượng 9X lên mạng Internet học cách chế tạo súng để bán

Tạm giam đối tượng 9X lên mạng Internet học cách chế tạo súng để bán

9x Nghệ An lên mạng học cách chế tạo súng để bán

9x Nghệ An lên mạng học cách chế tạo súng để bán

Bán súng tự chế, thanh niên xộ khám

Bán súng tự chế, thanh niên xộ khám