Mùa Xuân trên đảo tiền tiêu

Mùa Xuân trên đảo tiền tiêu

Khi bình minh trên sông Cấm vừa ló rạng, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình cùng mùa xuân đến với cán bộ,...