Để xảy ra phá rừng, nhiều cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật

Để xảy ra phá rừng, nhiều cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật

Quảng Nam: Xử lý kỷ luật, cách chức hàng loạt cán bộ kiểm lâm để mất rừng

Quảng Nam: Xử lý kỷ luật, cách chức hàng loạt cán bộ kiểm lâm để mất rừng

Quảng Nam: Cách chức, kỷ luật nhiều cán bộ ngành kiểm lâm

Quảng Nam: Cách chức, kỷ luật nhiều cán bộ ngành kiểm lâm

Cách chức Hạt trưởng kiểm lâm rừng phòng hộ

Cách chức Hạt trưởng kiểm lâm rừng phòng hộ

Quảng Nam: Cách chức, kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm

Quảng Nam: Cách chức, kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm

Quảng Nam cách chức, kỷ luật hàng loạt kiểm lâm

Quảng Nam cách chức, kỷ luật hàng loạt kiểm lâm

Cách chức Hạt trưởng Hạt kiểm lâm vì để mất rừng lim quý hiếm

Cách chức Hạt trưởng Hạt kiểm lâm vì để mất rừng lim quý hiếm

Để rừng bị phá, Hạt trưởng Kiểm lâm Nam Sông Bung bị cách chức

Để rừng bị phá, Hạt trưởng Kiểm lâm Nam Sông Bung bị cách chức

Quảng Nam: Kỷ luật 8 cán bộ kiểm lâm để xảy ra phá rừng

Quảng Nam: Kỷ luật 8 cán bộ kiểm lâm để xảy ra phá rừng

Rừng tan hoang, hạt trưởng kiểm lâm ở Quảng Nam mất chức

Rừng tan hoang, hạt trưởng kiểm lâm ở Quảng Nam mất chức

Cách chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung

Cách chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật, cách chức

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật, cách chức

Phá rừng ở Quảng Nam: Cách chức Hạt trưởng Kiểm lâm rừng phòng hộ

Phá rừng ở Quảng Nam: Cách chức Hạt trưởng Kiểm lâm rừng phòng hộ

Để mất rừng, hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị đình chỉ công tác

Để mất rừng, hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị đình chỉ công tác