Hà Nội: Hội thu Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' đợt 2 đạt 23,7 tỷ đồng

Hà Nội: Hội thu Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' đợt 2 đạt 23,7 tỷ đồng

Chiều 12/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (TP) Hà Nội đã tổ chức Hội thu đợt 2 ủng hộ Quỹ...
Nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Hà Nội: Hơn 35,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Hà Nội: Hơn 35,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Hà Nội: Hơn 35,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Hà Nội: Hơn 35,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Gửi yêu thương ra tuyến đầu Tổ quốc

Gửi yêu thương ra tuyến đầu Tổ quốc

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP: Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và công tác mặt trận

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP: Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và công tác mặt trận

Đổi mới hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, hướng mạnh hoạt động về cơ sở

Đổi mới hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, hướng mạnh hoạt động về cơ sở

Phát động ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Phát động ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Quận Hai Bà Trưng: Vận động ủng hộ Quỹ 'Vì biển đảo Việt Nam' (đợt 1) được 430 triệu đồng

Quận Hai Bà Trưng: Vận động ủng hộ Quỹ 'Vì biển đảo Việt Nam' (đợt 1) được 430 triệu đồng

Hà Nội: 12 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Hà Nội: 12 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Tiếp nhận hơn 12,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Tiếp nhận hơn 12,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Tiếp nhận trên 12 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Tiếp nhận trên 12 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Hơn 7,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Hơn 7,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Hà Nội: Hơn 7,490 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Hà Nội: Hơn 7,490 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Tiếp tục kêu gọi ủng hộ quỹ 'Vì biển đảo Việt Nam' 2021

Tiếp tục kêu gọi ủng hộ quỹ 'Vì biển đảo Việt Nam' 2021

Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Văn phòng UBND TP Hà Nội phát động ủng hộ quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Văn phòng UBND TP Hà Nội phát động ủng hộ quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phát động ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phát động ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Tích cực ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Tích cực ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021

Hà Nội: Vận động ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Hà Nội: Vận động ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Tiếp tục vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Tiếp tục vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam''

Hà Nội: Quyên góp ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Hà Nội: Quyên góp ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Hà Nội triển khai quyên góp ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Hà Nội triển khai quyên góp ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'

Hà Nội: Triển khai quyên góp ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' từ ngày 1-2

Hà Nội: Triển khai quyên góp ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' từ ngày 1-2

Thực hiện tốt phong trào ''Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt''

Thực hiện tốt phong trào ''Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt''

TPHCM: Nhiều địa phương kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

TPHCM: Nhiều địa phương kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Huyện Thạch Thất: Công tác Mặt trận Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực

Huyện Thạch Thất: Công tác Mặt trận Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực

Hà Nội ủng hộ xây 9 nhà văn hóa đa năng tại Trường Sa

Hà Nội ủng hộ xây 9 nhà văn hóa đa năng tại Trường Sa

Hà Nội: 205 đơn vị ủng hộ hơn 44,2 tỷ đồng vào Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2020

Hà Nội: 205 đơn vị ủng hộ hơn 44,2 tỷ đồng vào Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2020

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trao giải Cuộc thi viết, biểu dương gương điển hình công tác Mặt trận

Trao giải Cuộc thi viết, biểu dương gương điển hình công tác Mặt trận

Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận

Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận

Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam: Củng cố, xây dựng, tạo đồng thuận xã hội

Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam: Củng cố, xây dựng, tạo đồng thuận xã hội

Nâng cao nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nâng cao nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phối hợp thực hiện tốt các sự kiện chính trị của đất nước

Phối hợp thực hiện tốt các sự kiện chính trị của đất nước

Quận Tây Hồ: Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Quận Tây Hồ: Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và 'Quỹ vì biển, đảo Việt Nam'

Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và 'Quỹ vì biển, đảo Việt Nam'

Mặt trận các cấp đã đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng kịp thời

Mặt trận các cấp đã đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng kịp thời