Chuyện xúc động về tình anh em

Chuyện xúc động về tình anh em

'Anh em như thể tay chân/Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần' - câu ca dao vẫn vẹn nguyên giá trị trong câu...