Vào Xuân

Vào Xuân

Văn hiến xin giới thiệu bài thơ 'Vào Xuân' mới sáng tác của tác giả Nguyễn Ngọc Đấu (Ba Vì - TP Hà Nội).