Dấu ấn sâu đậm tình cảm, trách nhiệm vì người nghèo

Dấu ấn sâu đậm tình cảm, trách nhiệm vì người nghèo

Hành trình 'Quân đội chung tay vì người nghèo' năm 2019 được Bộ Quốc phòng (BQP) phát động tại Tân Trào,...