Kỳ 3: Khi 'cánh nhạn'… bay về

Kỳ 3: Khi 'cánh nhạn'… bay về

Đêm không trăng. Phía chân trời xa, có tiếng nhạn nỉ non bay về tổ muộn. Nghệ sỹ Diệu Hiền ngồi ở một góc...