Sét đánh làm 5 người chết, 4 người bị thương

Sét đánh làm 5 người chết, 4 người bị thương

Chống người thi hành công vụ

Lên rẫy gặp mưa dông, 2 vợ chồng bị sét đánh tử vong

Lên rẫy gặp mưa dông, 2 vợ chồng bị sét đánh tử vong

Vào chòi tránh mưa, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Vào chòi tránh mưa, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

2 vợ chồng bị sét đánh tử vong khi làm rẫy

2 vợ chồng bị sét đánh tử vong khi làm rẫy

Đắk Nông: Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đắk Nông: Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đắk Nông: Đi làm rẫy, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đắk Nông: Đi làm rẫy, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong khi đi làm rẫy

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong khi đi làm rẫy