Có nhiều dấu hiệu oan sai trong việc truy tố nguyên giám đốc Sở Y tế Long An?

Có nhiều dấu hiệu oan sai trong việc truy tố nguyên giám đốc Sở Y tế Long An?

'Ông Liêm đã nộp rất nhiều đơn khiếu nại, tố cáo các cá nhân, đơn vị có tác động làm thay đổi hồ sơ vụ án...