Hành trình bắt giữ đôi nam nữ người Lào mua bán ma túy xuyên quốc gia

Hành trình bắt giữ đôi nam nữ người Lào mua bán ma túy xuyên quốc gia

Bắt giữ đôi nam nữ đưa ma túy từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ

Bắt giữ đôi nam nữ đưa ma túy từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ

Bắt giữ cặp đôi người Lào đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ

Bắt giữ cặp đôi người Lào đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ

Đón lõng cặp tình nhân người Lào đưa ma túy sang Việt Nam tiêu thụ

Đón lõng cặp tình nhân người Lào đưa ma túy sang Việt Nam tiêu thụ

Cặp tình nhân người Lào 'hợp sức' đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ

Cặp tình nhân người Lào 'hợp sức' đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 1 bánh heroin

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 1 bánh heroin

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng người Lào buôn ma túy

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng người Lào buôn ma túy

Bắt cặp đôi buôn ma túy xuyên quốc gia

Bắt cặp đôi buôn ma túy xuyên quốc gia

Bắt giữ cặp đôi chuyên buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Bắt giữ cặp đôi chuyên buôn bán ma túy xuyên quốc gia