Tăng cường tiếp cận dịch vụ trợ giúp xã hội cho nhóm dân tộc thiểu số

Tăng cường tiếp cận dịch vụ trợ giúp xã hội cho nhóm dân tộc thiểu số

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Giáo dục song ngữ vùng dân tộc thiểu số: Trẻ em hứng khởi đến trường

Giáo dục song ngữ vùng dân tộc thiểu số: Trẻ em hứng khởi đến trường

Tuyên dương 166 HS, SV dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 166 HS, SV dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số truyền cảm hứng cho giới trẻ

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số truyền cảm hứng cho giới trẻ

Hơn 107 triệu USD đầu tư, hỗ trợ cho y tế các tỉnh Tây Bắc

Hơn 107 triệu USD đầu tư, hỗ trợ cho y tế các tỉnh Tây Bắc

Cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số

Cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số

Chú trọng phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Chú trọng phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Sửa Luật Giáo dục đảm bảo tính toàn diện và chất lượng

Sửa Luật Giáo dục đảm bảo tính toàn diện và chất lượng

Cần thiết nhưng phải có lộ trình phù hợp

Cần thiết nhưng phải có lộ trình phù hợp

Vùng dân tộc thiểu số, miền núi được ưu tiên phân bổ ngân sách Trung ương

Vùng dân tộc thiểu số, miền núi được ưu tiên phân bổ ngân sách Trung ương

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Học phí thì ít, phụ phí mới nhiều!

Học phí thì ít, phụ phí mới nhiều!

Giảm kiến thức hàn lâm trong sách giáo khoa

Giảm kiến thức hàn lâm trong sách giáo khoa

Sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, xây dựng bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả nước

Sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, xây dựng bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả nước

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Đề xuất không thu học phí trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS vùng khó khăn

Đề xuất không thu học phí trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS vùng khó khăn

Tăng cường phối hợp giữa TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

Tăng cường phối hợp giữa TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

Giáo viên phải là tấm gương sáng

Giáo viên phải là tấm gương sáng

Bộ trưởng Giáo dục được quy định việc thực nghiệm phương pháp giáo dục mới

Bộ trưởng Giáo dục được quy định việc thực nghiệm phương pháp giáo dục mới

Quảng Trị: Kết nối những yêu thương sẻ chia

Quảng Trị: Kết nối những yêu thương sẻ chia

Luật Giáo dục sửa đổi đề cập nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra

Luật Giáo dục sửa đổi đề cập nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra

Sẽ chi thêm 4.730 tỉ đồng nếu thực hiện miễn học phí

Sẽ chi thêm 4.730 tỉ đồng nếu thực hiện miễn học phí