Google sẽ xóa các tiện ích mở rộng đang thu thập dữ liệu trái phép

Google sẽ xóa các tiện ích mở rộng đang thu thập dữ liệu trái phép

Chrome sẽ ngừng hỗ trợ những tiện ích mở rộng có chính sách không rõ ràng về thu thập dữ liệu và theo dõi...